Политика за защита личните данни

Този уебсайт е собственост и се управлява от „Хааг Продукшън“ ЕООД, наричан още „Търговец”. Терминът „онлайн услуги” се отнася до HAAG’S  и ако използвате някоя от нашите услуги, Ние ще се позовем на Вас, като използваме термините  „Потребител”/ „Клиент” в тези правила.

Тази Политика  за поверителност описва как и кога събирамe, използвамe и споделямe личната информация, която ни предоставяте при покупка на продукт от нас.

Ние зачитаме Вашите лични данни. Тази Политика за поверителност е достъпна от нашата начална страница и е видима най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може също така да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

 

Информацията, която събираме

За да изпълните поръчката си, трябва да ни предоставите определена информация, като вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, информация за плащане и подробности за продукта, който поръчвате. Можете също да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация (например за поръчка на обувки по поръчка), ако се свържете директно с нас.

 

Защо ни трябва Вашата информация и как я използваме

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси,  ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.  Разчитаме на редица правни основания за събиране, използване и споделяне на информацията ви, включително:

  • когато използваме Вашата информация, за да изпълняваме Вашата поръчка, да уреждаме спорове или да предоставяме поддръжка на клиенти;
  • когато сте предоставили Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като ни изпратите писмо на нашата електронна поща;
  • за да Ви помогнем при попълване на поръчка;
  • за да Ви информираме отностно продукти или услуги;
  • за да Ви известим за нови услуги или други ползи;
  • за да Ви предоставим персонализирани промоционални оферти;

 

Обмен на информация и оповестяване

Информацията за клиентите ни е важна за нас. Споделяме личната ви информация за много ограничени причини и в ограничени случаи, както следва:

Споделяме информация с доставчик на куриерски и пощенски услуги , когато е необходимо, за да ви предоставим услугите си и да спазим задълженията си съгласно правилата на HAAG’S.

 

Задържане на данни

Запазваме личната Ви информация само толкова дълго, колкото е необходимо, за да ви предоставим услугите си както е описано в Политиката  за поверителност. Въпреки това може да ни се наложи да запазим тази информация, за да спазваме нашите правни и регулаторни задължения, да разрешаваме спорове и да приложим нашите споразумения. Съхраняваме Вашите данни за следващия период от време: 5 години.

 

Как да се свържете с нас

За целите на законодателството на ЕС за защита на личните данни Ние, HAAG’S, сме Администраторът на личните Ви данни. Ако имате въпроси или притеснения, можете да се свържете с нас на sales@dreamshoes.bg.

 

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата Политика за поверителност.  ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.